home activiteiten info contact login


Activiteiten

Huidige activiteiten
18-05-2021 : clubavond - DIGITAAL
08-06-2021 : clubavond - DIGITAAL
06-07-2021 : clubavond - DIGITAAL

Andere activiteiten
Wat wij deden
Jaarverslagen

Activiteit clubavond - DIGITAAL
Omschrijving ____________________________________________

Hierbij een doorgestuurd bericht van Wil van Oorsouw:

Hallo collega fotografen,

Tijdens onze laatste digitale bijeenkomst is door een aantal leden aangegeven graag meer te willen weten over het programma Photoshop. Deze vraag kan natuurlijk vanuit verschillende kennisniveaus voortkomen, al dan niet afhankelijk van wat je ermee wilt bereiken. De mogelijkheden zijn immers bijna eindeloos.
Onze laatste foto opdracht (het namaken van een bestaande foto) bewijst dat dit bijna niet te doen is zonder kennis te hebben van enig bewerkingsprogramma zoals Photoshop. Deze opdracht was een paar maanden geleden dan ook voor mij de trigger om me gaan te verdiepen in Photoshop. Ik begon feitelijk met nul kennis, met als doel die foto te kunnen maken, die ik voor ogen had.
Direct na afloop van onze laatste digitale bijeenkomst heb ik dan ook de stoute schoenen aangetrokken door aan het bestuur aan te bieden om mijn leerpad met anderen leden te willen delen. Dit wil ik doen op een geleidelijke en gestructureerde manier, dus niet door hap snap wat tips en trucs rond te slingeren. Mijn ervaring is namelijk dat iemand die geen voorkennis heeft hiermee, al heel snel zal verzanden. Ik ben blij dat het bestuur achter mijn idee is gaan staan en spontaan op 23 maart de eerste les heeft gepland. Dus belofte maakt schuld.
Voor wie is deze cursus?
Primair voor leden die feitelijk net als ik zonder enige voorkennis willen beginnen met Photoshop.
Op de tweede plaats voor die leden die af en toe iets in Photoshop doen en zich dan afvragen “Hoe zat dat ook al weer?”
Niet voor diegene die regelmatig in Photoshop werken, die weten waarschijnlijk véél meer dan ik.
Wat houdt de cursus in?
In een zestal lessen wil ik de basisbeginselen van Photoshop behandelen. Les 1 betreft een algemene inleiding tot het programma. De lessen 2 t/m 6 gaan beknopt in op het gebruiken van de meest voorkomende gereedschappen.
De lessen worden digitaal gegeven, middels de voor ons bekende link naar Teams: http://tiny.cc/fcbernheze.
Een paar dagen vóór de les ontvangen de deelnemers per mail een korte hand-out met de te behandelen stof en enkele opdrachten, welke in de les aan de orde zullen komen.
Na de les bestaat de mogelijkheid om per mail vragen te stellen, die in de volgende les nog aan de orde komen.
Wat wordt van de deelnemers verwacht?
Uiteraard moet men tijdens de les kunnen beschikken over de programmatuur van Photoshop. Verstrekking van dit programma hoort niet bij het cursusaanbod en is ieders eigen verantwoordelijkheid. Ikzelf zal binnen de les gebruik maken van Photoshop CC.
Voor aanvang van de eerste les graag aanmelden als deelnemer. Dit kan via een rechtstreekse email naar mijn mailadres wil@oorsouw.nl. Hierbij het volgende aangeven:
Wat zijn je leerdoelen?
Aangeven of je zonder enige ervaring wilt deelnemen, of dat je mee wilt doen onder de categorie “Hoe zat dat ook al weer?”
Ik hoop met deze cursus belangstellende leden op weg te kunnen helpen in dit mooie programma én samen met jullie ook mijzelf hierin verder te ontplooien.
Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Groetjes, Wil van Oorsouw
locatie Vanuit huis
Datum 23-02-2021
Foto
  © FC Bernheze.nl | Foto's zijn auteursrechtelijk beschermd